Show me your face/ pokaż mi Twoją twarz

Sebek geby mniejsze

It’s hard to say something just in a few words about human being, as people are very complex.We all are  different physically and mentally even though we have a lot in common….saying that I just pictured a little kid drawing a person, creature with two hands, two legs and a round head. And later on with more skills and recognition more futures are added to that basic, common picture of human.

I always like to learn about people, since I was a kid I’ve learnt  human anatomy, and read psychology books… I sometimes hide far from people just to think about them, that field of knowledge is wide and unlimited and it will be always something new  to  discover and learn about humans.

As a photographer I knew it since beginning that I’m going to  enjoy  to do pictures of people.What is interesting about this? You probably know that feeling when on two different images the same person can look quite different. Sometimes you look and you want to say: is that really me? am I so fat? skinny? do I really have a double chin? such a long nose? shades under eyes?

Photography art is a mixture of composition created by objects,  background and light, memorized,  by mostly in those days,  digital camera and shaped to the final result, which is not necessary but very used nowadays, by editing tools.  Taking  images of people is like a game with those conditions and how the person pose, what  face expression has  which  is going to results how the person look like on the picture. So those are quite a few elements photographer can play with.

I decided to have fun with taking picture of face expressions with my lovely model. Have to say impressed me how many faces expressions I was able to catch and  how that change the overall look of that person.

geby 3 mniejsze

Trudno powiedzieć tylko w paru słowach o istocie ludzkiej, jako, że ludzie są dość skomplikowanymi stworzeniami.  Wszyscy jesteśmy zróżnicowani zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym choć mamy wiele wspólnego…i kiedy tak o tym pisze to w głowie pojawia się obrazek małego  dziecka rysującego człowieczka z dwoma rekami, nogami i okrągła głową. A w miarę jak dziecko nabiera więcej umiejętności w rysowaniu  i rozpoznawaniu rzeczywistości na tym podstawowym obrazku człowieka pojawia się więcej charakterystycznych i rozróżniających nas cech.

Zawsze lubiłam uczyć się o człowieku, od dziecka przeglądałam atlasy anatomiczne i studiowałam książki psychologiczne. Czasem lubiłam pobyć z dala od ludzi tylko po to by podumać o ludzkości, a to pole do szerokiej i nieograniczonej wiedzy, gdyż  zawsze będzie coś nowego do odkrycia i nauczenia się o człowieku.

Jako fotograf, wiedziałam od początku, że będę lubiła fotografować ludzi. Co  jest w tym ciekawego? Na pewno dobrze znasz to uczucie, kiedy na dwóch rożnych fotografiach ta sama osoba, może wyglądać całkiem inaczej. Czasem patrzysz i myślisz: czy to naprawdę ja? czy ja wyglądam tak grubo? tak chudo? czy naprawdę mam podwójny podbródek? tak długi nos? cienie pod oczami?

Sztuka fotografii jest to mieszanka kompozycji wykreowanej przez obiekt(-y), tło i światło uwieczniona przez współcześnie głownie aparat cyfrowy i dopracowana do ostatecznego rezultatu przez wszelkie narzędzia do edycji zdjęć. Fotografowanie ludzi jest jak gra z wyżej wymienionymi elementami w połączeniu z pozą danej osoby i jej wyrazem twarzy, czego rezultatem jest  efekt  jak dana osoba wygląda na zdjęciu. Jest to wiec  kilka elementów,  którymi fotograf może manipulować.

Pozwoliłam sobie na trochę zabawy z fotografowaniem rożnych wyrazów twarzy mojego uroczego i chętnego do zabawy modela. Musze przyznać, że byłam pod wrażeniem ile ekspresji twarzy udało mi się uchwycić i jak to zmieniało ogólny wygląd tej osoby.

 

 

 

 

 

Advertisements

2 thoughts on “Show me your face/ pokaż mi Twoją twarz

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s